Aansprakelijk als bestuurder door Coronavirus?

Aansprakelijk als bestuurder door Coronavirus?

Door Frank van Akkerveeken
25 mrt 2020

Uitloop

Schades die na de einddatum van de polis worden gemeld, vallen in principe buiten de dekking. Dit heet het uitlooprisico. Maar soms krijg je pas een claim ná het verstrijken van de looptijd, bijvoorbeeld bij een faillissement. Een uitloopdekking biedt dan uitkomst. Deze wordt door verschillende verzekeraars in verschillende vormen aangeboden.

Deze week hoorde ik een opmerkelijk Coronaverhaal: een groep aandeelhouders heeft een claim ingediend tegen de bestuurders van een onderneming waarvan de omzet door de Coronacrisis is gekelderd. Zij waren namelijk niet op de hoogte van de afhankelijkheid van de onderneming in kwestie van Chinese bedrijven.

Bestuurders, commissarissen en toezichthouders kunnen in privé hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor wanbeleid, onbehoorlijk bestuur of een onrechtmatige daad. Dat kan door mensen binnen of buiten de organisatie, zoals aandeelhouders of – in geval van een faillissement – een curator.

Bestuurders kunnen zich tegen dit soort claims verzekeren, wat de afgelopen 25 jaar dan ook een enorme vlucht heeft genomen. Waar vroeger voornamelijk grote “corporates” zich indekten, hebben tegenwoordig steeds meer MKB- en non-profit organisaties een aansprakelijkheidspolis.

Omdat na jaren daling de premies weer wat oplopen, is het nu een goed moment om eens goed naar je risico en/of polis te kijken. Nu zijn er meer dan twintig verzekeraars die een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders aanbieden. Maar hoe kies je nou de beste? Onderstaande lijst kan je hierbij helpen:

 

Blue Risk Checklist

 • Ruime omschrijving aanspraak.
  Naast een vordering tot schadevergoeding dient onder aanspraak tevens te worden verstaan een civielrechtelijke procedure, een strafrechtelijke vervolging, een uitleveringsprocedure en een procedure van administratieve aard.
 • Dekking voor onderzoekskosten van de Ondernemingskamer.
 • Ruime omschrijving van schadedefinitie.Dus ook wettelijke rente, kosten van de tegenpartij waarvoor een verzekerde persoon aansprakelijk wordt gehouden, schadevergoeding na arbitrage en schikking.
 • Automatische dekking voor nieuwe bestuurders en nieuwe deelnemingen.
 • Ruime uitloopmogelijkheid, ook na faillissement of fusie en overname, met een van tevoren vastgestelde premie.
 • Gratis uitlooptermijn voor gepensioneerde bestuurders, commissarissen en toezichthouders.
 • Geen tussentijdse opzegmogelijkheid van de verzekeraar na een schade of wijziging van het risico.
 • De meeste verzekeraars geven wereldwijde dekking, exclusief de V.S en Canada. Dekking voor de V.S en Canada moet specifiek aangevraagd worden en maar weinig verzekeraars kunnen hiervoor dekking bieden.
 • Verzekeraars checken tegenwoordig of het management voldoende maatregelen neemt om cyberrisico’s en GDPR-incidenten te voorkomen of te beheersen. Waaronder het verzekeren van schade door een hack, verlies van data of persoonsgegevens, of de gevolgen van ransomware. Het negeren van deze risico’s kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid en sommige verzekeraars sluiten vervolgens claims die verband houden met cyberschade uit.
 • De meeste claims komen van de curator en daarom is het belangrijk om geen uitsluiting faillissement te hebben in de polis, of een uitsluiting van dekking bij een negatief eigen vermogen.
 • De rechter gaat meestal uit van een minimum dekking van € 5 miljoen.
Door Frank van Akkerveeken

Deze week hoorde ik een opmerkelijk Coronaverhaal: een groep aandeelhouders heeft een claim ingediend tegen de bestuurders van een onderneming waarvan de omzet door de Coronacrisis is gekelderd. Zij waren namelijk niet op de hoogte van de afhankelijkheid van de onderneming in kwestie van Chinese bedrijven.

Bestuurders, commissarissen en toezichthouders kunnen in privé hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor wanbeleid, onbehoorlijk bestuur of een onrechtmatige daad. Dat kan door mensen binnen of buiten de organisatie, zoals aandeelhouders of – in geval van een faillissement – een curator.

Bestuurders kunnen zich tegen dit soort claims verzekeren, wat de afgelopen 25 jaar dan ook een enorme vlucht heeft genomen. Waar vroeger voornamelijk grote “corporates” zich indekten, hebben tegenwoordig steeds meer MKB- en non-profit organisaties een aansprakelijkheidspolis.

Omdat na jaren daling de premies weer wat oplopen, is het nu een goed moment om eens goed naar je risico en/of polis te kijken. Nu zijn er meer dan twintig verzekeraars die een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders aanbieden. Maar hoe kies je nou de beste? Onderstaande checklist kan je hierbij helpen:

 

Blue Risk Checklist

 • Ruime omschrijving aanspraak.
  Naast een vordering tot schadevergoeding dient onder aanspraak tevens te worden verstaan een civielrechtelijke procedure, een strafrechtelijke vervolging, een uitleveringsprocedure en een procedure van administratieve aard.
 • Dekking voor onderzoekskosten van de Ondernemingskamer.
 • Ruime omschrijving van schadedefinitie.Dus ook wettelijke rente, kosten van de tegenpartij waarvoor een verzekerde persoon aansprakelijk wordt gehouden, schadevergoeding na arbitrage en schikking.
 • Automatische dekking voor nieuwe bestuurders en nieuwe deelnemingen.
 • Ruime uitloopmogelijkheid*, ook na faillissement of fusie en overname, met een van tevoren vastgestelde premie.
 • Gratis uitlooptermijn* voor gepensioneerde bestuurders, commissarissen en toezichthouders.
 • Geen tussentijdse opzegmogelijkheid van de verzekeraar na een schade of wijziging van het risico.
 • De meeste verzekeraars geven wereldwijde dekking, exclusief de V.S en Canada. Dekking voor de V.S en Canada moet specifiek aangevraagd worden en maar weinig verzekeraars kunnen hiervoor dekking bieden.
 • Verzekeraars checken tegenwoordig of het management voldoende maatregelen neemt om cyberrisico’s en GDPR-incidenten te voorkomen of te beheersen. Bijvoorbeeld door het verzekeren van schade door een hack, verlies van data of persoonsgegevens, of de gevolgen van ransomware. Het negeren van deze risico’s kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid en sommige verzekeraars sluiten vervolgens claims die verband houden met cyberschade uit.
 • De meeste claims komen van de curator en daarom is het belangrijk om geen uitsluiting faillissement te hebben in de polis, of een uitsluiting van dekking bij een negatief eigen vermogen.
 • De rechter gaat meestal uit van een minimum dekking van € 5 miljoen.

*Uitloop

Schades die na de einddatum van de polis worden gemeld, vallen in principe buiten de dekking. Dit heet het uitlooprisico. Maar soms krijg je pas een claim ná het verstrijken van de looptijd, bijvoorbeeld bij een faillissement. Een uitloopdekking biedt dan uitkomst. Deze wordt door verschillende verzekeraars in verschillende vormen aangeboden.

Ik wil meer weten

Ik heb interesse in (minimaal 1 aanvinken):

10 + 14 =