Aansprakelijkheid na fusie of overname

Bij een transactie die leidt tot een fusie of overname worden – vaak door de verkoper – garanties afgegeven. Als een garantie niet wordt nagekomen, kan de koper de verstrekker aansprakelijk stellen voor het geleden verlies. Partijen kunnen in de problemen komen wanneer zij mogelijke claims niet kunnen dragen en de verplichtingen niet kunnen nakomen.

Een Warranty & Indemnity verzekering neemt deze verplichtingen over. De professionals van Blue Risk geven je snel en duidelijk inzicht in de verzekerbare risico’s en de verschillen tussen de verzekeraars.

Een standaardverzekering dekt financieel verlies door het niet nakomen van een garantie. Dit wordt vaak aangevuld met een dekking voor eventuele belastingaanslagen.

Blue Risk heeft niet alleen verzekeringsoplossingen voor de koper of verkoper, maar ook voor andere garantieverstrekkers zoals investeerders, participatiemaatschapijen en overige financiële instellingen.

  • Engels