Bestuurdersaansprakelijkheid

Een ondernemer kan in vrijheid beslissingen nemen en moet soms onder tijdsdruk belangrijke keuzes maken. Wanneer die keuzes negatieve gevolgen hebben kan hij door anderen aansprakelijk worden gesteld. Een rechter zal dan oordelen of sprake is van ‘onbehoorlijk bestuur’. Oftewel de vraag of een redelijk handelend en ervaren bestuurder in dezelfde omstandigheden anders zou hebben besloten. Ook commissarissen en toezichthouders moeten zich mogelijk verweren.

Een faillissement levert het grootste risico op om een claim te krijgen. Naast een eis tot schadevergoeding staat vaak de reputatie op het spel. Blue Risk geeft snel inzicht in  de risico’s, en wat je ertegen kunt doen. Hierbij kijken we scherp naar de verschillen tussen de toonaangevende verzekeraars. De polis dekt naast kosten van juridische bijstand en proces ook de pure financiële schade van derden.

Speciale polis voor elke organisatie

Blue Risk heeft speciale oplossingen voor elke rechtsvorm waar bestuurdersaansprakelijkheid kan spelen. Van BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen tot trustmaatschappijen, pensioenfondsen en venture capital.

  • Engels