english summary

Specialty Insurances

farma & biotech

De zogenoemde Life Sciences leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van gezondheid en welvaart. De Coronacrisis maakt ook buitenstaanders duidelijk hoe complex deze materie is, en welke risico’s ermee gepaard gaan. De belangen zijn groot, ethische grenzen worden opgerekt en de wet is strikt.

Voor biowetenschappelijke organisaties kan het gevaar van verschillende kanten komen: van onderzoek en ontwikkeling tot clinical trials en de productie en verkoop van hun producten. Gezien de belangen en de enorme bedragen die hiermee gemoeid zijn, zijn de aansprakelijkheidsrisico’s voor deze bedrijven groot.

Met een gespecialiseerde aansprakelijkheidsverzekering via Blue Risk heb je de zekerheid dat je op alle situaties optimaal bent voorbereid.

 • Lichamelijk letsel en materiële schade (Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven), inclusief product- en werkgeversaansprakelijkheid
 • Juridische verdedigingskosten en rechtsbijstand
 • Milieuaantasting
 • Inbreuk op intellectuele eigendom
 • Verlies van documenten
 • Inloop en uitloop
 • Recall
 • Proefpersonenonderzoek, zgn. Human Clinical Trials, met afgifte lokale polissen en certificaten wereldwijd conform lokale wet- en regelgeving
 • Opzet
 • Schade door specifiek genoemde materialen, producten of ziektes
 • Niet goedgekeurde producten
 • Medische fouten
 • Schade tijdens beurzen en tentoonstellingen
 • Aansprakelijkheidsverhogende bedingen
 • Schade met of door Motorrijtuigen

Blue Risk heeft speciale aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven die actief zijn in farmacie, biotech, medische industrie en laboratoria, zoals ontwikkelaars, adviseurs, producenten en leveranciers van medische apparatuur en instrumenten (hulpmiddelen en implantaten), medicijnen en biotechnologie.

Veelgestelde vragen

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voor Farma- en Biotechbedrijven niet verplicht. Toch zijn er veel situaties denkbaar waarvoor het zinvol of noodzakelijk is om zo’n verzekering af te sluiten. Iedereen kan immers fouten maken en de schade kan (zeer) groot zijn. Ook kan een klant, opdrachtgever of brancheorganisatie dit van je verlangen of eisen.

Kan ik van mijn Algemene Voorwaarden afwijken?

Je bent niet verplicht om bepaalde contractvoorwaarden te hanteren. Afwijken hiervan of het accepteren van leveringsvoorwaarden van opdrachtgevers is geen probleem. Je hoeft ons dit niet ter goedkeuring voor te leggen. Wij adviseren echter wel zoveel mogelijk de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren, omdat het jouw aansprakelijkheid naar derden beperkt.

Wat betekent "de hoedanigheid"?

De hoedanigheid geeft aan wat voor soort activiteiten je verricht. De verzekeraar schat hierop het risico in en zou werkzaamheden kunnen uitsluiten bij een schade als ze hiervan niet op de hoogte waren. Het is heel belangrijk dat de verzekerde hoedanigheid zo is omschreven sat alle activiteiten eronder vallen. Maak de omschrijving zo ruim mogelijk en controleer elk jaar of deze nog klopt.

Biedt de verzekering dekking in de VS en Canada?

Nee. Claims die zijn ingesteld in de Verenigde Staten en/of Canada (of die gebaseerd zijn op het recht van deze landen) zijn uitgesloten. Verzekeraars bieden deze dekking niet standaard omdat de schadebedragen en juridische bijstand daar vele malen hoger zijn dan hier. In sommige gevallen hebben wij dekking voor deze uitsluiting en kunnen dan voor deze jurisdictie ook dekking bieden.

Wat betekenen inloop en uitloop?

Inloop

Dit is schade waarvan de oorzaak vóór ingang van de verzekering ligt, maar tijdens de looptijd wordt ontdekt. Dit zogenoemde inlooprisico is in beginsel niet gedekt, maar kan soms voor een bepaalde periode extra worden ingekocht. Hiermee kun je je dus verzekeren tegen schades die nog niet bekend zijn, maar zich zouden kunnen openbaren.

Uitloop

Het omgekeerde van inloop: schade die zich openbaart ná afloop van de verzekerde periode, maar waarvan de oorzaak binnen die termijn valt. Ook hier geldt dat je je tegen dit uitlooprisico een aantal jaren kunt verzekeren. Vaak wordt dit door verzekeraars aangeboden na beëindiging van de werkzaamheden.

Mijn bedrijf wordt aansprakelijk gesteld. Wat nu?

Zodra je aansprakelijk wordt gesteld moet je dit bij ons melden. We adviseren je niet onmiddellijk aansprakelijkheid te erkennen, maar het eerst voor te leggen aan de verzekeraar.

Adviseert Blue Risk ook in andere verzekeringen?

Jazeker! Wij zijn specialisten in complexe risico’s, maar helpen je graag te beschermen tegen wat meer alledaagse bedrijfsrisico’s.

Denk hierbij aan bedrijfsverzekeringen voor gebouwen, inventaris, transport, bedrijfsschade, ongevallen, zakenreizen en werknemersverzekeringen.

Wij zijn niet actief op het gebied van pensioenen en andere levensverzekeringen.

Waarin verschillen de verzekeraars van elkaar?

Verschillen zijn er op basis van:

 • Gecombineerde dekking met andere polissen (bijvoorbeeld Cyber, Bedrijfsaansprakelijkheid, Transport)
 • Inloop en uitloop
 • Bereddingskosten en recall
 • Inbreuk op intellectueel eigendomsrecht

Is er ook dekking voor cyberschade of een datalek van persoonsgegevens?

Ja, dat is mogelijk maar niet iedere verzekeraar biedt dit standaard aan. Je kunt ook een aparte, aanvullende Cyberverzekering afsluiten. Zo ben je gedekt voor eigen schade en heb je toegang tot een team van specialisten op het gebied van crisismanagement.

Zijn medische fouten ook gedekt?

Nee, een medische behandeling of dienst is niet gedekt.

Kun je een schadevoorbeeld geven?

Patiënten van een ziekenhuis die zijn onderzocht met een endoscoop waarvan de slangen slecht zijn ontsmet, leven nog maanden in onzekerheid over eventuele besmetting met hiv of hepatitis. Het gaat om 100 patiënten die in de loop van twee maanden in het ziekenhuis een kijkonderzoek hebben ondergaan. Men stelt de leverancier van de ontsmettingsapparatuur aansprakelijk voor de schade. De leverancier heeft andere ziekenhuizen het advies gegeven om deze apparatuur niet meer te gebruiken totdat duidelijk is wat er is misgegaan. Het zou kunnen dat de slangen tijdens het reinigen zijn losgeschoten van de machine, waardoor de endoscopen niet volledig zijn schoongemaakt. Bij nader onderzoek blijkt dat de ontsmettingsmachines een technisch mankement hebben waardoor de slangen mogelijk niet goed gereinigd zijn. Het mankement was niet bekend omdat de machines in het ziekenhuis de eerste van dit type in Nederland zijn. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is verrast door het incident bij het ziekenhuis, maar stelt wel dat dit soort incidenten al eerder voorkwam. “Je kunt dit soort incidenten niet voor zijn. We hebben heel veel gewaarschuwd, maar soms gaat het toch nog mis”, aldus een woordvoerder van de Inspectie.

Wij staan graag voor je klaar!

Blue Risk | specialty insurances

Het Industriegebouw
Goudsesingel 136, unit 3.04
3011 KD  Rotterdam

Tel: +31 (0)10 311 00 19

Of stuur ons een email. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Ik heb interesse in:

14 + 10 =

Schade? Meld het hier.

Heb je schade? Bel dan met 010 – 311 00 19 of vul het formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Is er sprake van Cyberschade buiten kantooruren? Bel dan direct met je cyberverzekeraar. 

nummers

AIG: +44 1273 730 992
Allianz: +31 (0)88 5777112
Chubb: 0800-0203267
Hiscox: +31 (0)20 5170700
Zurich: + 1 519 340 0140

13 + 9 =

We staan voor je klaar!

blue risk specialty insurances

Het Industriegebouw
Goudsesingel 136, unit 3.04
3011 KD  Rotterdam

Tel: +31 (0)10 311 00 19

Of stuur ons een email. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

12 + 13 =