english summary

Personeelsverzekeringen

Inkomen

Een ongeluk, ziekte of burn-out zit in een klein hoekje, en dan wil je niet te maken krijgen met een flinke terugval in je inkomen. Voor de ondernemer zelf is een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering een absolute must, maar hoe zit het met zijn werknemers die tijdelijk of permanent arbeidsongeschikt raken? Moeten die zich zorgen maken?

Het antwoord is helaas: vaak wel. Want hoewel iedere werknemer die arbeidsongeschikt wordt verklaard gebruik kan maken van de zgn. WIA-regeling, is dit op langere termijn vaak niet voldoende om een redelijk inkomen over te houden. Met schrijnende situaties tot gevolg.

Gelukkig kan het inkomensgat dat ontstaat bij arbeidsongeschiktheid via de werkgever worden afgedekt via een collectieve WIA-verzekering. Er zijn hierin vele varianten, waarin onder andere wordt gekeken naar het percentage inkomensterugval en de hoogte van het inkomen.

De meeste werknemers zijn hier echter vaak niet mee bezig, en wij vinden het bij de zorgplicht van de werkgever horen om dit te faciliteren. De verzekering is fiscaal aantrekkelijk, en via het brutoloon kan de werknemer zelf bijdragen aan de premie. Voor toekomstige werknemers betekent een WIA-verzekering een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

De professionals van Blue Risk zorgen voor de juiste keuze voor jouw onderneming en werknemers. En met onze inkoopvoordelen slepen zij de beste deal met verzekeraars voor je uit het vuur.

 

Veelgestelde vragen

Hoe zit die WIA-regeling eigenlijk in elkaar?

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt verklaard, krijgt hij wettelijk 2 jaar volledig salaris doorbetaald (door de werkgever, die zich tegen dit risico ook kan verzekeren). Daarna komt hij in de WIA terecht. De WIA kent twee soorten uitkeringen:

1. IVA-uitkering
Bij volledige én duurzame arbeidsongeschiktheid. De werknemer krijgt 75% van zijn laatstverdiende salaris uitgekeerd.

2. WGA-uitkering
Bij gedeeltelijke en volledige, maar níet duurzame arbeidsongeschiktheid. De uitkering is afhankelijk van het inkomen dat nog kan worden verdiend.

Zeker in het geval van een terugval naar WGA-niveau kan de terugval in inkomen aanzienlijk zijn. De werkgever kan zijn werknemers hiertegen beschermen door een WIA-verzekering af te sluiten.

Waarom zou ik dit verzekeren?

  • Minder terugval in het inkomen van de werknemer
  • Actieve ondersteuning bij re-integratie
  • Individueel verzekeren is erg lastig en duurder
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarde

Wat voor WIA-verzekeringen zijn er?

Er zijn eigenlijk drie soorten WIA-verzekeringen, voor verschillende situaties.

1. WIA-aanvullingsverzekering onder 35%
Wanneer een werknemer voor minder dan 35% is afgekerd, krijgt hij geen WIA-uitkering. Deze verzekering vangt dat op.

2. WGA-gat-verzekering uitgebreid
Vult het inkomen aan tot 75% van het laatstverdiende salaris.

3. WIA-aanvullingsverzekering tot boven de WIA-loongrens
Uitkering 28% tot 80% van het laatstverdiende salaris, afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid en de dekking.

Er zijn vele verzekeraars met verschillende voorwaarden en tarieven. De specialisten van Blue Risk kennen de weg en halen graag de beste oplossing voor jou en je werknemers uit de markt.

Is het fiscaal aftrekbaar?

Ja, de premie voor WIA-verzekeringen is fiscaal aftrekbaar. Je kunt de premie geheel zelf betalen of ook (gedeeltelijk) laten betalen door de werknemers. Je houdt die premie dan in op het brutosalaris en zo betalen de werknemers netto veel minder.

Hoe wordt de premie bepaald?

De hoogte van de premie is afhankelijk van:

  • loonsom
  • bedrijfssector
  • opbouw personeelsbestand
  • premiecalculatie van de betreffende verzekeraar

Krijg ik nog meer ondersteuning?

Het kan per verzekeraar verschillen, maar je kunt meestal rekenen op advies 

Worden er medische waarborgen gevraagd bij de acceptatie?

Nee, dit wordt niet gevraagd.

Is er een uitkering bij beëindiging dienstverband?

Ja, als een zieke werknemer uit dienst treedt, behoudt hij het op een uitkering van de WIA-verzekering.

Wij staan graag voor je klaar!

Blue Risk | specialty insurances

Het Industriegebouw
Goudsesingel 136, unit 3.04
3011 KD  Rotterdam

Tel: +31 (0)10 311 00 19

Of stuur ons een email. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Ik heb interesse in:

1 + 11 =

Schade? Meld het hier.

Heb je schade? Bel dan met 010 – 311 00 19 of vul het formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Is er sprake van Cyberschade buiten kantooruren? Bel dan direct met je cyberverzekeraar. 

nummers

AIG: +44 1273 730 992
Allianz: +31 (0)88 5777112
Chubb: 0800-0203267
Hiscox: +31 (0)20 5170700
Zurich: + 1 519 340 0140

2 + 10 =

We staan voor je klaar!

blue risk specialty insurances

Het Industriegebouw
Goudsesingel 136, unit 3.04
3011 KD  Rotterdam

Tel: +31 (0)10 311 00 19

Of stuur ons een email. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

10 + 14 =