english summary

Bedrijfsrisico’s

Cyber- & datalekken

Helaas zijn er nog steeds bedrijven die het gevaar van een cyberaanval of verlies van data niet serieus nemen of zelfs volledig negeren. En dat is jammer, want de afgelopen paar jaar is wel duidelijk geworden dat íedereen het slachtoffer kan worden van een hack of storing. Dit heeft vaak vervelende en vergaande gevolgen, want we doen tegenwoordig alles digitaal. De schade varieert van extra onvoorziene kosten tot aan een compleet lamgelegd bedrijf.

Een goede beveiliging tegen cybercrime en datalekken bestaat altijd uit een combinatie van preventie en verzekeren. We willen voorkomen dat er iets gebeurt, maar als er iets gebeurt moeten de gevolgen te overzien zijn.

Blue Risk heeft zich als eerste makelaar in Nederland toegelegd op cyberverzekeringen. We hebben dan ook veel ervaring opgebouwd en goede relaties met de beste (internationale) verzekeraars en preventiespecialisten. Geen onderneming is hetzelfde, dus we beschermen je graag met een advies dat precies past bij de aard en omvang van jouw organisatie.

De Cyberverzekering geeft dekking tegen schade door een cyberincident. Deze schade kan optreden op het gebied van aansprakelijkheid, eigen bedrijfsschade en de kosten van crisismanagement.

Aansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die een cyberincident of systeeminbraak toebrengt aan derden. Denk aan inbreuk op hun privacy of op geheimhouding.

Deze rubriek vergoedt ook:

 • kosten van verweer bij aansprakelijkheid
 • administratieve boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens
 • kosten van intern onderzoek
 • kosten en boetes in verband met elektronische betaaldiensten (PCI-DSS)

Eigen schade
Dit is schade die je als bedrijf zelf ondervindt. Hieronder vallen

 • Bedrijfsschade
 • Digitale afpersing
 • Cyberdiefstal
 • Telefoonhacking
 • Programmatuur en data

Kosten van crisismanagement
Als zich een cyberincident heeft voorgedaan, dan kan je gebruik maken van speciale crisismanagementdiensten waarmee de verzekeraar samenwerkt. Gespecialiseerde bedrijven om snel actie te nemen:

 • Cyber IT-specialisten
 • Forensisch specialisten
 • Juridische adviseurs
 • Communicatieprofessionals
 • Deskundigen op het gebied van kredietbeheer
 • Zaakschade en personenschade
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Opzet of bewuste roekeloosheid

Tegenwoordig kan elke organisatie, groot of klein, te maken krijgen met een vorm van cybercrime of dataverlies. En de gevolgen kunnen enorm zijn. Daarom zou ieder bedrijf een goede cyberpolis moeten hebben. Je merkt ook dat er steeds meer opdrachtgevers en klanten zijn die een goede cyberbveiliging én verzekering eisen van bedrijven waarmee ze zaken doen.

Vooral sectoren die werken met persoonsgegevens, geautomatiseerde processen of digitale dienstverlening zijn gevoelig voor cyberrisico’s en cybercrime. Denk hierbij aan de groot- en detailhandel, financiële, zakelijke en logistieke dienstverlening, ICT-gerelateerde bedrijven, de maakindustrie, organisaties in de medische sector en alle organisaties in het publieke domein.

Premies vanaf € 950 exclusief 21% Assurantiebelasting. Wij kunnen binnen 1 dag een offerte sturen, waarbij wij 5 top verzekeraars vergelijken. Deze verzekeraars zijn gespecialiseerd in Cybercrime en hebben specifieke focus op jouw activiteiten.

Veelgestelde vragen

Wat is de AVG?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Door de AVG heeft elke persoon meer controle over de verwerking van zijn persoonsgegevens gekregen. Zijn privacyrechten zijn namelijk door de AVG versterkt en uitgebreid. Organisaties en bedrijven moeten van personen toestemming krijgen voor het verwerken van de persoonsgegevens. Organisaties en bedrijven moeten bewijzen dat zij de toestemming hebben ontvangen. Daarnaast moet het voor hun klanten makkelijk zijn om hun toestemming weer in te trekken.

Voldoen aan de AVG is niet vrijblijvend. Sterker nog, als men er niet aan voldoet kan dit grote gevolgen hebben. De boete van de Autoriteit Persoonsgegevens kan oplopen tot 20 miljoen euro. Of 4% van de wereldwijde jaaromzet, als dat bedrag hoger uitkomt.

Voor wie geldt de AVG?

De AVG geldt voor alle organisaties en bedrijven. De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens heeft hiervoor diverse materialen ontwikkeld.

Wat zijn de meest voorkomende schades, die zijn gedekt onder de polis?

Data lek van persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens, aanval of hack waardoor een systeem niet meer toegankelijk is. Daarnaast is afpersing door zgn. ransomware erg actueel.

Is er ook dekking in de Verenigde Staten en Canada?

Nee, claims die zijn ingesteld in de Verenigde Staten en/of Canada (of die gebaseerd zijn op het recht van deze landen) zijn uitgesloten. Verzekeraars bieden deze dekking niet standaard aan omdat de schadebedragen en kosten van juridische bijstand daar vele malen hoger zijn dan hier. In sommige gevallen hebben wij dekking voor deze uitsluiting en kunnen dan voor deze jurisdictie ook dekking bieden. Als je hierover vragen hebt horen we graag van je!

Wij staan graag voor je klaar!

Blue Risk | specialty insurances

Het Industriegebouw
Goudsesingel 136, unit 3.04
3011 KD  Rotterdam

Tel: +31 (0)10 311 00 19

Of stuur ons een email. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Ik heb interesse in:

15 + 2 =

Schade? Meld het hier.

Heb je schade? Bel dan met 010 – 311 00 19 of vul het formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Is er sprake van Cyberschade buiten kantooruren? Bel dan direct met je cyberverzekeraar. 

nummers

AIG: +44 1273 730 992
Allianz: +31 (0)88 5777112
Chubb: 0800-0203267
Hiscox: +31 (0)20 5170700
Zurich: + 1 519 340 0140

3 + 14 =

We staan voor je klaar!

blue risk specialty insurances

Het Industriegebouw
Goudsesingel 136, unit 3.04
3011 KD  Rotterdam

Tel: +31 (0)10 311 00 19

Of stuur ons een email. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

13 + 11 =