english summary

Specialty Insurance

Vrije beroepen & Consultancy

Als professioneel dienstverlener kun je worden aansprakelijk worden gesteld voor beroepsfouten. Je kunt een klant bijvoorbeeld een verkeerd advies geven, of niet de juiste informatie verstrekken. Schade die hierdoor ontstaat, is vaak alleen een financiële schade van een derde waarvoor je een opdracht uitvoert.

 • Schade geleden door derden ontstaan uit het niet nakomen van een contract, onjuiste of onzorgvuldige dienstverlening
 • Afhankelijk van de verzekeraar: cyberrisico’s. Aansprakelijkheid voor schade die derden lijden als gevolg van een cyberaanval
 • Afhankelijk van de verzekeraar: kosten van derden voor melden van verlies van persoonsgegevens of cyberafpersing
 • Juridische bijstand
 • Meestal kan meeverzekerd worden de bedrijfsaansprakelijkheids verzekering (werkgeversaansprakelijkheid, materiele schade en letsel van derden). Dat is meestal goedkoper dan het apart te verzekeren.
 • Dekkingsgebied is wereldwijd, exclusief US en Canada. Voor bepaalde bedrijven kan US en Canada meeverzekerd worden.
 • Reeds bekende omstandigheden van schade voor de aanvang van de polis
 • Milieuverontreiniging en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fraude en opzet
 • Boetebeding, schadevergoedingsbeding, garantiebeding, vrijwaringsbeding of soortgelijk beding, behalve als de aansprakelijkheid ook zonder dit beding zou hebben bestaan
 • Inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals auteurs- en patentenrechten alsmede oneerlijke concurrentie (Blue Risk heeft echter wel specifieke polissen voor intellectuele en industriële eigendomsrechten!)

Ondernemers en bedrijven waarvan de advisering tot schade kan leiden. Bijvoorbeeld advocaten, accountants, notarissen en ingenieurs. Maar ook consultants op het gebied van belastingen, de wet, administratie, communicatie, marketing, organisatie, HRM, coaching, mediation,  etc.

Jaarpremies vanaf €750 exclusief 21% Assurantiebelasting. Wij kunnen binnen 1 dag een offerte sturen, waarbij wij 6 verzekeraars vergelijken. Deze gespecialiseerde verzekeraars hebben een diepgaande kennis van jouw branche.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Voor sommige beroepen, zoals financieel adviseurs, is deze verzekering wettelijk verplicht. Het geldt dus niet voor alle beroepen. Toch zijn er veel situaties waarin het gewenst is zo’n verzekering af te sluiten. Simpelweg omdat een opdrachtgever erom vraagt, of omdat de brancheorganisatie waarbij je bent aangesloten dit eist. In alle gevallen is het zinvol erover na te denken welk financieel risico je loopt in jouw adviespraktijk.

Wat is het verschil tussen Bedrijfs- en Beroepsaansprakelijkheid?

Met de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven is alleen schade aan personen of zaken verzekerd, maar geen zuivere vermogensschade. Vermogensschade is een financiële schade, ontstaan door beroepsfouten zoals een verkeerd advies. Met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je hiervoor wel verzekerd.

Kan ik van mijn Algemene Voorwaarden afwijken?

Je bent niet verplicht om bepaalde contractvoorwaarden te hanteren. Afwijken hiervan of het accepteren van leveringsvoorwaarden van opdrachtgevers is geen probleem. Je hoeft ons dit niet ter goedkeuring voor te leggen. Wij adviseren echter wel zoveel mogelijk de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren, omdat het jouw aansprakelijkheid naar derden beperkt.

Wat betekent "de hoedanigheid"?

De hoedanigheid geeft aan wat voor soort activiteiten je verricht. De verzekeraar schat hierop het risico in en zou werkzaamheden kunnen uitsluiten bij een schade als ze hiervan niet op de hoogte waren. Het is heel belangrijk dat de verzekerde hoedanigheid zo is omschreven sat alle activiteiten eronder vallen. Maak de omschrijving zo ruim mogelijk en controleer elk jaar of deze nog klopt.

Biedt de verzekering dekking in de VS en Canada?

Nee. Claims die zijn ingesteld in de Verenigde Staten en/of Canada (of die gebaseerd zijn op het recht van deze landen) zijn uitgesloten. Verzekeraars bieden deze dekking niet standaard omdat de schadebedragen en juridische bijstand daar vele malen hoger zijn dan hier. In sommige gevallen hebben wij dekking voor deze uitsluiting en kunnen dan voor deze jurisdictie ook dekking bieden.

Wat betekenen inloop en uitloop?

Inloop

Dit is schade waarvan de oorzaak vóór ingang van de verzekering ligt, maar tijdens de looptijd wordt ontdekt. Dit zogenoemde inlooprisico is in beginsel niet gedekt, maar kan soms voor een bepaalde periode extra worden ingekocht. Hiermee kun je je dus verzekeren tegen schades die nog niet bekend zijn, maar zich zouden kunnen openbaren.

Uitloop

Het omgekeerde van inloop: schade die zich openbaart ná afloop van de verzekerde periode, maar waarvan de oorzaak binnen die termijn valt. Ook hier geldt dat je je tegen dit uitlooprisico een aantal jaren kunt verzekeren. Vaak wordt dit door verzekeraars aangeboden na beëindiging van de werkzaamheden.

Mijn bedrijf wordt aansprakelijk gesteld. Wat nu?

Zodra je aansprakelijk wordt gesteld moet je dit bij ons melden. We adviseren je niet onmiddellijk aansprakelijkheid te erkennen, maar het eerst voor te leggen aan de verzekeraar.

Adviseert Blue Risk ook in andere verzekeringen?

Jazeker! Wij zijn specialisten in complexe risico’s, maar helpen je graag te beschermen tegen wat meer alledaagse bedrijfsrisico’s.

Denk hierbij aan bedrijfsverzekeringen voor gebouwen, inventaris, transport, bedrijfsschade, ongevallen, zakenreizen en werknemersverzekeringen.

Wij zijn niet actief op het gebied van pensioenen en andere levensverzekeringen.

Wij staan graag voor je klaar!

Blue Risk | specialty insurances

Het Industriegebouw
Goudsesingel 136, unit 3.04
3011 KD  Rotterdam

Tel: +31 (0)10 311 00 19

Of stuur ons een email. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Ik heb interesse in:

11 + 11 =

Schade? Meld het hier.

Heb je schade? Bel dan met 010 – 311 00 19 of vul het formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Is er sprake van Cyberschade buiten kantooruren? Bel dan direct met je cyberverzekeraar. 

nummers

AIG: +44 1273 730 992
Allianz: +31 (0)88 5777112
Chubb: 0800-0203267
Hiscox: +31 (0)20 5170700
Zurich: + 1 519 340 0140

1 + 10 =

We staan voor je klaar!

blue risk specialty insurances

Het Industriegebouw
Goudsesingel 136, unit 3.04
3011 KD  Rotterdam

Tel: +31 (0)10 311 00 19

Of stuur ons een email. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

13 + 11 =