english summary

Aansprakelijkheid algemeen

Bedrijfsaansprakelijkheid

Als ondernemer neem je risico’s. Maar sommige risico’s zijn te groot om zelf te dragen. Niet alleen als ondernemer, maar ook als werkgever. Zo kun je bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld omdat een werknemer schade veroorzaakt bij een klant of een ongeval krijgt.

 • Schade aan zaken van anderen

 • Letselschade aan andere personen

 • Rechtsbijstand

 • Contractuele aansprakelijkheid
  In contracten en overeenkomsten kun je situaties afspreken waarin jij aansprakelijk bent. Of juist niet. Maar schade die daaruit volgt is niet verzekerd.
 • Schade door beroepsfouten
  Financiële schade als gevolg van een beroepsfout speelt vooral bij adviserende en dienstverlenende beroepen. Bijvoorbeeld door een verkeerd advies of een vergissing. Dit zorgt niet voor schade aan spullen of personen. Het is daarom niet verzekerd op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit kan worden verzekerd op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Schade door bestuurdersfouten
  Financiële schade als gevolg van een management fout speelt vooral bij bestuurders die niet zorgvuldig handelen. Dit zorgt niet voor schade aan spullen of personen. Het is daarom niet verzekerd op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit kan je wel verzekeren op een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
 • Schade aan spullen van een ander die je gebruikt
  Gebruikt je spullen van anderen? Dan is dan schade daaraan niet verzekerd. Dat geldt ook voor spullen die je vervoert, bewerkt of bewaart.
 • Schade door een motorrijtuig
  Schade die is veroorzaakt door een motorrijtuig is niet verzekerd op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze schade valt onder een motorrijtuigenverzekering.

Ieder bedrijf, organisatie of instelling.

Premies vanaf € 150 exclusief 21% Assurantiebelasting. Wij kunnen binnen 1 dag een offerte sturen, waarbij wij 6 gespecialiseerde topverzekeraars vergelijken.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is niet wettelijk verplicht. Toch zijn er veel situaties waarin het verstandig of gewenst is zo’n verzekering af te sluiten.Iedereen kan per ongeluk schade veroorzaken en de gevolgen kunnen groot zijn. Ook kan een opdrachtgever erom vragen, of jouw brancheorganisatie dit eisen. In alle gevallen is het zinvol erover na te denken welk financieel risico je loopt in jouw adviespraktijk.

Wat is het verschil tussen Bedrijfs- en Beroepsaansprakelijkheid?

Met de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven is alleen schade aan personen of zaken verzekerd, maar geen zuivere vermogensschade. Vermogensschade is een financiële schade, ontstaan door beroepsfouten zoals een verkeerd advies. Met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je hiervoor wel verzekerd.

Kan ik van mijn Algemene Voorwaarden afwijken?

Je bent niet verplicht om bepaalde contractvoorwaarden te hanteren. Afwijken hiervan of het accepteren van leveringsvoorwaarden van opdrachtgevers is geen probleem. Je hoeft ons dit niet ter goedkeuring voor te leggen. Wij adviseren echter wel zoveel mogelijk de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren, omdat het jouw aansprakelijkheid naar derden beperkt.

Wat betekent "de hoedanigheid"?

De hoedanigheid geeft aan wat voor soort activiteiten je verricht. De verzekeraar schat hierop het risico in en zou werkzaamheden kunnen uitsluiten bij een schade als ze hiervan niet op de hoogte waren. Het is heel belangrijk dat de verzekerde hoedanigheid zo is omschreven sat alle activiteiten eronder vallen. Maak de omschrijving zo ruim mogelijk en controleer elk jaar of deze nog klopt.

Biedt de verzekering dekking in de VS en Canada?

Nee. Claims die zijn ingesteld in de Verenigde Staten en/of Canada (of die gebaseerd zijn op het recht van deze landen) zijn uitgesloten. Verzekeraars bieden deze dekking niet standaard omdat de schadebedragen en juridische bijstand daar vele malen hoger zijn dan hier. In sommige gevallen hebben wij dekking voor deze uitsluiting en kunnen dan voor deze jurisdictie ook dekking bieden.

Wat betekenen inloop en uitloop?

Inloop

Dit is schade waarvan de oorzaak vóór ingang van de verzekering ligt, maar tijdens de looptijd wordt ontdekt. Dit zogenoemde inlooprisico is in beginsel niet gedekt, maar kan soms voor een bepaalde periode extra worden ingekocht. Hiermee kun je je dus verzekeren tegen schades die nog niet bekend zijn, maar zich zouden kunnen openbaren.

Uitloop

Het omgekeerde van inloop: schade die zich openbaart ná afloop van de verzekerde periode, maar waarvan de oorzaak binnen die termijn valt. Ook hier geldt dat je je tegen dit uitlooprisico een aantal jaren kunt verzekeren. Vaak wordt dit door verzekeraars aangeboden na beëindiging van de werkzaamheden.

Mijn bedrijf wordt aansprakelijk gesteld. Wat nu?

Zodra je aansprakelijk wordt gesteld moet je dit bij ons melden. We adviseren je niet onmiddellijk aansprakelijkheid te erkennen, maar het eerst voor te leggen aan de verzekeraar.

Adviseert Blue Risk ook in andere verzekeringen?

Jazeker! Wij zijn specialisten in complexe risico’s, maar helpen je graag te beschermen tegen wat meer alledaagse bedrijfsrisico’s.

Denk hierbij aan bedrijfsverzekeringen voor gebouwen, inventaris, transport, bedrijfsschade, ongevallen, zakenreizen en werknemersverzekeringen.

Wij zijn niet actief op het gebied van pensioenen en andere levensverzekeringen.

Wij staan graag voor je klaar!

Blue Risk | specialty insurances

Het Industriegebouw
Goudsesingel 136, unit 3.04
3011 KD  Rotterdam

Tel: +31 (0)10 311 00 19

Of stuur ons een email. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Ik heb interesse in:

13 + 9 =

Schade? Meld het hier.

Heb je schade? Bel dan met 010 – 311 00 19 of vul het formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Is er sprake van Cyberschade buiten kantooruren? Bel dan direct met je cyberverzekeraar. 

nummers

AIG: +44 1273 730 992
Allianz: +31 (0)88 5777112
Chubb: 0800-0203267
Hiscox: +31 (0)20 5170700
Zurich: + 1 519 340 0140

10 + 14 =

We staan voor je klaar!

blue risk specialty insurances

Het Industriegebouw
Goudsesingel 136, unit 3.04
3011 KD  Rotterdam

Tel: +31 (0)10 311 00 19

Of stuur ons een email. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

12 + 12 =