english summary

Specialty Insurance

Venture Capital & Private Equity

Digitalisering en de ontwikkeling van het internet hebben aan de basis gestaan van een compleet nieuw soort organisatie, dat nu ook in andere bedrijfstakken navolging vindt. Traditionele verdienmodellen worden vervangen door “het verlies van vandaag is de winst van morgen”. Dit soort bedrijfsvoering kan niet uit de voeten met klassieke financiering, waardoor we een enorme groei hebben gezien in de markt voor venture capital en private equity. Investeerders die risicodragend geld verstrekken aan belofte- en risicovolle startups, scale-ups én bestaande ondernemingen.

Venture Capital en Private Equity-bedrijven richten zich op dynamische markten als FinTech, IT en life sciences, maar ook traditionele branches als retail blijken interessant. Maar waar de risico’s groot zijn, is het van belang jezelf optimaal te beschermen. Blue Risk heeft specifieke verzekeringsoplossingen met een positief effect op het rendement van investeerders. Daarnaast hebben wij interessante producten voor portfoliobedrijven.

 • Beroepsaansprakelijkheid, zoals niet voldoen aan de prospectus en onvoldoende due diligence onderzoek
 • Bedrijfsaansprakelijkheid, werkgeversrisico voor werknemers en materiele of lichamelijk letsel van derden
 • Bestuurdersaansprakelijkheid, ook voor board seats bij portfolio companies
 • Juridische bijstand
 • Fraude
 • Opzet
 • Bekende feiten en omstandigheden
 • IT Systeem defecten
 • Milieuverontreiniging
 • Supercontractuele aansprakelijkheid, zoals boetes, garanties en vrijwaringen
 • Specifieke uitsluitingen met betrekking tot de VS

Private Equity- en Venture Capital-partijen

Onze oplossingen voor Venture Capital en Private Equity zijn maatwerk en afhankelijk van het soort dekking. Wij kunnen direct een indicatie geven als we inzicht hebben in de omvang van de portefeuille.

Veelgestelde vragen

Worden alle rubrieken verzekerd?

Niet standaard. De meeste polissen zijn modulair opgebouwd en kun je dus kiezen welke onderdelen je wilt verzekeren.

Ik heb een portfoliobedrijf. Hebben jullie daar ook oplossingen voor?

Ja, we doen dat veel. Blue Risk is ook partner van TechLeap en Yes!Delft.

Biedt de verzekering dekking in de VS en Canada?

Nee. Claims die zijn ingesteld in de Verenigde Staten en/of Canada (of die gebaseerd zijn op het recht van deze landen) zijn uitgesloten. Verzekeraars bieden deze dekking niet standaard omdat de schadebedragen en juridische bijstand daar vele malen hoger zijn dan hier. In sommige gevallen hebben wij dekking voor deze uitsluiting en kunnen dan voor deze jurisdictie ook dekking bieden.

Wat betekenen inloop en uitloop?

Inloop

Dit is schade waarvan de oorzaak vóór ingang van de verzekering ligt, maar tijdens de looptijd wordt ontdekt. Dit zogenoemde inlooprisico is in beginsel niet gedekt, maar kan soms voor een bepaalde periode extra worden ingekocht. Hiermee kun je je dus verzekeren tegen schades die nog niet bekend zijn, maar zich zouden kunnen openbaren.

Uitloop

Het omgekeerde van inloop: schade die zich openbaart ná afloop van de verzekerde periode, maar waarvan de oorzaak binnen die termijn valt. Ook hier geldt dat je je tegen dit uitlooprisico een aantal jaren kunt verzekeren. Vaak wordt dit door verzekeraars aangeboden na beëindiging van de werkzaamheden.

Adviseert Blue Risk ook in andere verzekeringen?

Jazeker! Wij zijn specialisten in complexe risico’s, maar helpen je graag te beschermen tegen wat meer alledaagse bedrijfsrisico’s.

Denk hierbij aan bedrijfsverzekeringen voor gebouwen, inventaris, transport, bedrijfsschade, ongevallen, zakenreizen en werknemersverzekeringen.

Wij zijn niet actief op het gebied van pensioenen en andere levensverzekeringen.

Mijn bedrijf wordt aansprakelijk gesteld. Wat nu?

Zodra je aansprakelijk wordt gesteld moet je dit bij ons melden. We adviseren je niet onmiddellijk aansprakelijkheid te erkennen, maar het eerst voor te leggen aan de verzekeraar.

Wij staan graag voor je klaar!

Blue Risk | specialty insurances

Het Industriegebouw
Goudsesingel 136, unit 3.04
3011 KD  Rotterdam

Tel: +31 (0)10 311 00 19

Of stuur ons een email. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Ik heb interesse in:

13 + 13 =

Schade? Meld het hier.

Heb je schade? Bel dan met 010 – 311 00 19 of vul het formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Is er sprake van Cyberschade buiten kantooruren? Bel dan direct met je cyberverzekeraar. 

nummers

AIG: +44 1273 730 992
Allianz: +31 (0)88 5777112
Chubb: 0800-0203267
Hiscox: +31 (0)20 5170700
Zurich: + 1 519 340 0140

11 + 14 =

We staan voor je klaar!

blue risk specialty insurances

Het Industriegebouw
Goudsesingel 136, unit 3.04
3011 KD  Rotterdam

Tel: +31 (0)10 311 00 19

Of stuur ons een email. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

14 + 5 =