english summary

Zijn bestuurders aansprakelijk voor de gevolgen van het Coronavirus?
Door Frank van Akkerveeken
Gepubliceerd op 22/10/2020

Ja, dat is heel goed mogelijk. Recent is er door een groep aandeelhouders een claim neergelegd bij de bestuurders omdat zij niet op de hoogte waren dat het betreffende bedrijf sterk afhankelijk was van Chinese leveranciers. Toen het Coronavirus om zich heen greep en China in een lockdown ging liep het bedrijf enorme omzetschade op.

Zo’n claim hadden we niet eerder gezien, en toont eens temeer aan dat bestuurders, commissarissen en toezichthouders risico’s lopen die vragen om een alerte en pro-actieve benadering. Ze kunnen namelijk door mensen of instituten binnen en buiten de organisatie in privé hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van hun handelen of juist niet-handelen. Termen als wanbeleid, onbehoorlijk bestuur of onrechtmatige daad komen hier dan voorbij.

De afgelopen 25 jaar heeft het verzekeren van bestuurdersaansprakelijkheid een grote vlucht genomen. Vroeger was het een verzekering voor de grote “corporates”, maar tegenwoordig hebben ook veel MKB-bedrijven en non-profit instellingen een polis. Er zijn meer dan twintig verschillende verzekeraars die bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren, elk met hun verschillen in premie en dekking. Wij hebben 12 tips voor je op een rij gezet om je te helpen een goede keuze te maken.

Blue Risk Tip 12

 1. Ruime omschrijving aanspraak. Naast een vordering tot schadevergoeding dient onder aanspraak tevens te worden verstaan een civielrechtelijke procedure, een strafrechtelijke vervolging, een uitleveringsprocedure en een procedure van administratieve aard.
 2. Dekking voor onderzoekskosten van de Ondernemingskamer.
 3. Ruime omschrijving van schadedefinitie. Dus ook wettelijke rente, kosten van de tegenpartij waarvoor een verzekerde persoon aansprakelijk wordt gehouden, schadevergoeding na arbitrage en schikking.
 4. Automatische dekking voor nieuwe bestuurders en nieuwe deelnemingen.
 5. Ruime uitloopmogelijkheid¹ – ook na faillissement of fusie en overname – met een van tevoren vastgestelde premie.
 6. Gratis uitlooptermijn voor gepensioneerde bestuurders, commissarissen en toezichthouders.
 7. Geen tussentijdse opzegmogelijkheid van de verzekeraar na een schade of wijziging van het risico.
 8. De meeste verzekeraars geven wereldwijde dekking, exclusief de V.S en Canada. Dekking voor de V.S en Canada moet specifiek aangevraagd worden en maar weinig verzekeraars kunnen hiervoor dekking bieden.
 9. Verzekeraars checken tegenwoordig of het management voldoende maatregelen neemt om cyberrisico’s en GDPR-incidenten te voorkomen of te beheersen. Waaronder het verzekeren van schade door een hack, verlies van data of persoonsgegevens, of de gevolgen van ransomware. Het negeren van deze risico’s kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid en sommige verzekeraars sluiten vervolgens claims die verband houden met cyberschade uit.
 10. De meeste claims komen van de curator en daarom is het belangrijk om geen uitsluiting faillissement te hebben in de polis, of een uitsluiting van dekking bij een negatief eigen vermogen.
 11. De rechter gaat meestal uit van een minimum dekking van € 5 miljoen.
 12. De premies zijn de afgelopen jaren alleen maar naar beneden gegaan, terwijl de dekking ruimer en de verzekerde bedragen hoger zijn geworden. Nu is voor het eerst een premieverhoging merkbaar en is het zinvol om te kijken bij welke verzekeraar jouw belang het best is gediend.

¹) Uitloop
Schades die na de einddatum van de polis worden gemeld, vallen in principe buiten de dekking. Dit heet het uitlooprisico. Maar soms krijg je pas een claim ná het verstrijken van de looptijd, bijvoorbeeld bij een faillissement. Een uitloopdekking biedt dan uitkomst. Deze wordt door verschillende verzekeraars in verschillende vormen aangeboden.

Meer blogs

Cybercrime, een onzichtbaar gevaar

Door Frank van Akkerveeken   Er stond vorige week een artikel over cyberbeveiliging in het Financieel Dagblad met als kop: "Veel hype, weinig omzet". Er wordt in Nederland nog te weinig verdiend met preventie tegen digiboeven. Gedeeltelijk omdat er opdrachten...

cybercrime verzekering

Cybercrime verzekering is belangrijk omdat de cyberrisico's zich sneller ontwikkelen dan de cyberbeveiliging Hackers zijn meestal uit op commerciële of technische kennis, persoonsgegevens, commerciële voorwaarden, of gewoon geld. Dat zijn de kroonjuwelen van de...

Schade? Meld het hier.

Heb je schade? Bel dan met 010 – 311 00 19 of vul het formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Is er sprake van Cyberschade buiten kantooruren? Bel dan direct met je cyberverzekeraar. 

nummers

AIG: +44 1273 730 992
Allianz: +31 (0)88 5777112
Chubb: 0800-0203267
Hiscox: +31 (0)20 5170700
Zurich: + 1 519 340 0140

1 + 4 =

We staan voor je klaar!

blue risk specialty insurances

Het Industriegebouw
Goudsesingel 136, unit 3.04
3011 KD  Rotterdam

Tel: +31 (0)10 311 00 19

Of stuur ons een email. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

7 + 14 =