english summary

Zijn bestuurders aansprakelijk voor de gevolgen van het Coronavirus?
Door Frank van Akkerveeken
Gepubliceerd op 22/10/2020

Ja, dat is heel goed mogelijk. Recent is er door een groep aandeelhouders een claim neergelegd bij de bestuurders omdat zij niet op de hoogte waren dat het betreffende bedrijf sterk afhankelijk was van Chinese leveranciers. Toen het Coronavirus om zich heen greep en China in een lockdown ging liep het bedrijf enorme omzetschade op.

Zo’n claim hadden we niet eerder gezien, en toont eens temeer aan dat bestuurders, commissarissen en toezichthouders risico’s lopen die vragen om een alerte en pro-actieve benadering. Ze kunnen namelijk door mensen of instituten binnen en buiten de organisatie in privé hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van hun handelen of juist niet-handelen. Termen als wanbeleid, onbehoorlijk bestuur of onrechtmatige daad komen hier dan voorbij.

De afgelopen 25 jaar heeft het verzekeren van bestuurdersaansprakelijkheid een grote vlucht genomen. Vroeger was het een verzekering voor de grote “corporates”, maar tegenwoordig hebben ook veel MKB-bedrijven en non-profit instellingen een polis. Er zijn meer dan twintig verschillende verzekeraars die bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren, elk met hun verschillen in premie en dekking. Wij hebben 12 tips voor je op een rij gezet om je te helpen een goede keuze te maken.

Blue Risk Tip 12

 1. Ruime omschrijving aanspraak. Naast een vordering tot schadevergoeding dient onder aanspraak tevens te worden verstaan een civielrechtelijke procedure, een strafrechtelijke vervolging, een uitleveringsprocedure en een procedure van administratieve aard.
 2. Dekking voor onderzoekskosten van de Ondernemingskamer.
 3. Ruime omschrijving van schadedefinitie. Dus ook wettelijke rente, kosten van de tegenpartij waarvoor een verzekerde persoon aansprakelijk wordt gehouden, schadevergoeding na arbitrage en schikking.
 4. Automatische dekking voor nieuwe bestuurders en nieuwe deelnemingen.
 5. Ruime uitloopmogelijkheid¹ – ook na faillissement of fusie en overname – met een van tevoren vastgestelde premie.
 6. Gratis uitlooptermijn voor gepensioneerde bestuurders, commissarissen en toezichthouders.
 7. Geen tussentijdse opzegmogelijkheid van de verzekeraar na een schade of wijziging van het risico.
 8. De meeste verzekeraars geven wereldwijde dekking, exclusief de V.S en Canada. Dekking voor de V.S en Canada moet specifiek aangevraagd worden en maar weinig verzekeraars kunnen hiervoor dekking bieden.
 9. Verzekeraars checken tegenwoordig of het management voldoende maatregelen neemt om cyberrisico’s en GDPR-incidenten te voorkomen of te beheersen. Waaronder het verzekeren van schade door een hack, verlies van data of persoonsgegevens, of de gevolgen van ransomware. Het negeren van deze risico’s kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid en sommige verzekeraars sluiten vervolgens claims die verband houden met cyberschade uit.
 10. De meeste claims komen van de curator en daarom is het belangrijk om geen uitsluiting faillissement te hebben in de polis, of een uitsluiting van dekking bij een negatief eigen vermogen.
 11. De rechter gaat meestal uit van een minimum dekking van € 5 miljoen.
 12. De premies zijn de afgelopen jaren alleen maar naar beneden gegaan, terwijl de dekking ruimer en de verzekerde bedragen hoger zijn geworden. Nu is voor het eerst een premieverhoging merkbaar en is het zinvol om te kijken bij welke verzekeraar jouw belang het best is gediend.

¹) Uitloop
Schades die na de einddatum van de polis worden gemeld, vallen in principe buiten de dekking. Dit heet het uitlooprisico. Maar soms krijg je pas een claim ná het verstrijken van de looptijd, bijvoorbeeld bij een faillissement. Een uitloopdekking biedt dan uitkomst. Deze wordt door verschillende verzekeraars in verschillende vormen aangeboden.

Meer blogs

Cybercrime 2019: minder getroffen bedrijven, meer schade

Dat is de belangrijkste conclusie uit het Cyber Readiness Report van de verzekeraar Hiscox. Hoewel grote bedrijven voor hackers nog steeds het favoriete doelwit zijn, blijkt uit een verschuiving in de meest getroffen sectoren dat criminelen overal naar zwakke plekken...

Hierom dekt jouw reisverzekering de gevolgen van het coronavirus niet.

Krijg je op vakantie of zakenreis te maken met schade als gevolg van het coronavirus? Dan kan het zijn dat je reis- of annuleringsverzekering niet uitkeert. Hoe zit dat eigenlijk? Nicheverzekeraar Hienfeld is hier duidelijk in: om uit kunnen keren moet er sprake zijn...

Cybercrime grootste bedrijfsrisico in 2020

In de Allianz Risicobarometer 2020 publiceert de verzekeraar de meest belangrijke bedrijfsrisico’s voor het komende jaar en verder, volgens de inschattingen van ruim 2,700 risk management-experts uit 102 landen. In deze negende editie worden Cyberincidenten (39% van...

Blue Risk en Chubb richten adviesdesk op voor StartupDelta

Verzekeraar Chubb heeft zich aangesloten als partner bij StartupDelta, dat van Nederland het beste startupecosysteem in Europa wil maken. Ruimte voor ondernemerschap en steun van grote ondernemingen is daarbij cruciaal. Vanwege de specialistische kennis heeft Chubb...

Schade? Meld het hier.

Heb je schade? Bel dan met 010 – 311 00 19 of vul het formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Is er sprake van Cyberschade buiten kantooruren? Bel dan direct met je cyberverzekeraar. 

nummers

AIG: +44 1273 730 992
Allianz: +31 (0)88 5777112
Chubb: 0800-0203267
Hiscox: +31 (0)20 5170700
Zurich: + 1 519 340 0140

15 + 13 =

We staan voor je klaar!

blue risk specialty insurances

Het Industriegebouw
Goudsesingel 136, unit 3.04
3011 KD  Rotterdam

Tel: +31 (0)10 311 00 19

Of stuur ons een email. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

15 + 12 =